Over ons

Over ons

Waar geloven we in?

Wij zijn ervan overtuigd dat de mens op zoek is naar eigen expressievormen, waarin we onze energie kwijt kunnen en waarmee we onszelf als individu en groep kunnen uitdrukken. Denk daarbij aan bboying, graffiti, b-ball, freerunning, panna, skateboarding, urbandance en eSport. Wij geloven daarnaast dat deelname aan Urban Sport&Art de mens kan helpen om je eigen kracht te ontdekken en te ontwikkelen. Door waardering, erkenning en respect te geven en te ontvangen, groeit zelfvertrouwen, waardoor we meer regie hebben over ons leven. De ervaringen die we opdoen vormen een belangrijk fundament voor het maken van succesvolle keuzes en voor het ontwikkelen van leiderschap.

 

Kansen voor verrijking van het onderwijs

Om recht te doen aan wat jongeren kunnen, doen en zijn, is een bredere oriëntatie op leren nodig. Dat vraagt om onderwijs waarin kennis, vaardigheden en vorming meer in balans zijn en gelijk worden gewaardeerd. Op alle niveaus. Voor iedereen. Het vraagt om onderwijs dat bijdraagt aan brede ontwikkeling en dat leerlingen van jongs af aan sterk en weerbaar maakt. Urban Sport&Art kan een belangrijke rol spelen in die brede ontwikkeling, niet alleen door het verwerven van de benodigde creatieve en technische dans-skills. Maar vooral omdat urban dance draait om drie wezenlijke waarden ‘ontmoeten, ontwikkelen en ontplooien’.

Ontmoeting is communicatie en interactie, aandacht voor elkaar, inspiratie geven en ontvangen, samen delen en leren van elkaar. Door te oefenen in de context van de clinics en lessen, leren kinderen deze competenties ook in het echte leven toe te passen. Ze voelen zich veilig om nieuwe stappen te zetten en fouten te maken. 

Ontwikkelen is authentiek zijn en vanuit een positieve houding vooruit willen komen. Het houdt in dat je een leven lang wil blijven leren en accepteert dat dit gepaard gaat met vallen en opstaan, dat je in beweging blijft op weg naar de toekomst. Ontwikkeling is geen doel op zich, maar het resultaat van natuurlijke interactie met jezelf en met de ander.

Dansen is ontplooien, ruimte geven aan wat in de kiem aanwezig is en groeien vanuit eigen kracht. Vanuit flexibiliteit en keuzevrijheid boven jezelf uitstijgen. Van een rups een vlinder worden. Talent aanboren en buiten de kaders treden. Je persoonlijke creativiteit tot uitdrukking brengen. Je capaciteiten benutten om originele ideeën te onderzoeken en ontdekken.

Wat doen wij?

Wij promoten en ontwikkelen initiatieven voor het organiseren van clinics en lessen. Daarnaast organiseren we wedstrijden en kampioenschappen voor leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs in de leeftijd van 8-17 jaar. Voor afgestudeerden van de kunst- en sportopleidingen bieden we tal van interessante stimulansen om werk te maken van Urban Sport&Art, onder andere in de vorm van een voordeelkaart voor lidmaatschappen, toegangskaarten, etc.

Wat vragen we van partners?

Gelooft u als bestuurder, directeur of ambtenaar in de kracht van beweging voor jongeren, dan nodigen we u uit zoveel mogelijk leerlingen te stimuleren om deel te nemen aan het project NK Kidz & Teenz. NK Kidz & Teenz is een Urban Sport & Art kampioenschap, dat toegankelijk is voor alle kinderen in de leeftijd van 8-17 jaar. Om kinderen en ouders te motiveren, zal Urban Bond Nederland zorgen voor aansprekende communicatie via social media, website, persbericht en informatiefolders. 

‘Het is nooit te laat om te worden wie je zou kunnen zijn.’ (George Eliot)

Wat willen we bereiken?

Ons doel is om bij te dragen aan educatie rond Urban Sport&Art en om verenigingen en scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van een aantrekkelijk aanbod. We verzorgen bovendien de opleidingen en de accreditatie voor Urban Sport&Art scholen. Als steeds meer kinderen besluiten om lid te worden van de Urban Bond, heeft dat een meerledig positief effect. Kinderen worden gestimuleerd tot een gezonde levensstijl en actieve beweging, kinderen krijgen meer vertrouwen in hun eigen talenten en mogelijkheden en aangesloten scholen en verenigingen profiteren mee van de groeiende populariteit van Urban Sport&Art.

More Awareness

We willen meer waardering , respect en erkenning generen voor de hardwerkende ondernemers in de urban sector.

Motivational Music

Hiermee willen we inspirerende verbindingen teweeg brengen. Muziek is een belangrijk element in urbansport & art. Muziek motiveert, inspireert en versterkt.

Personalized Programs

Voor onze leden, sporters, kunstenaars, ondernemers en fans hebben we programma’s die je lokaal kan uitvoeren.

Qualified Trainers

We zorgen voor gekwalificeerde trainers en houden ze up 2 date. 

Kids Playground

Kids zijn de toekomst en spelen is belangrijk! De mogelijkheden om sport en kunst te kunnen bedrijven in de huidige cultuur willen we bevorderen

Food and Smoothie Bar

We delen kennis en recepten die je metabolisme stimuleren. 

Testimonials

Wordt lid

Wordt lid van onze organisatie voor een betaalbare prijs  voor ondersteuning en kortingen. 

  Doelen

  • Samen
  • Trainingen
  • Beschikbaar
  • Innovatief
  • Toegevoegde waarde
  • Creëren

  Kernwaarden

  • Respect
  • Waardering
  • Erkenning
  • Verbindend
  • Veilig
  • Ondernemerschap